Skip to main content

W pierwszym dniu programowym Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT, przedstawił światowe i europejskie, niekapitałowe rozwiązania konsolidacyjne jako odpowiedź małych i średnich firm na procesy globalizacyjne, w tym tworzenie wspólnych sieci usługowych przez podmioty bezpośrednio ze sobą konkurujące, uzupełniony informacjami od strony prawnej przez adwokat Annę Gąsecką. Drugi, ważny dla branży temat to potencjalne pole do działania w dokończeniu realizacji programu POPC w świetle oczekiwanych funduszy unijnej. Dla MŚP branży istotnym polem działania może być budowa sieci szerokopasmowych w obszarach białych plam – czy i jak mogą stanowić przedmiot zainteresowania biznesowego małych i średnich operatorów – potencjalne obszary i skala zjawiska, rozwiązania, alianse. Panel z udziałem praktyków (Karol Skupień KIKE, Grzegorz Janikowski Korbank, Łukasz Pałucki ONSET)  przygotował i prowadził Krzysztof Helle, Infostrategia. Uznano, że nowe obszary i formy działania to kierunki rozwoju firm. Dyskutowano co zrobić, gdy te nowe obszary cechuje mała rentowność, zważywszy na wysokie nakłady inwestycyjne i koszty obsługi. Zastanawiano się, czy nowych form możemy szukać w kompatybilności inwestycyjno-usługowej dużych i małych firm. Nowych obszarów także w terenach podmiejskich.

 

Prezentacja Anny Gąseckiej dotycząca usługi telekomunikacyjnych w świetle orzeczeń UOKiK – jakich zapisów unikać w umowach, jak bezpiecznie reklamować usługi, jakich działań się wystrzegać w świetle orzeczeń dotyczyła także dopuszczalności  podwyżek opłat abonamentowych i orzecznictwa UOKiK ich dotyczącego. Jako że problemów prawnych, na które napotykają operatorzy przybywa, tworzy się już pewna praktyka w orzecznictwie regulatorów, której znajomość w polityce sprzedażowej operatorów jest niezbędna, zwłaszcza że inflacja wymusi określone działania. Na  zakończenie pierwszego dnia odbył się wieczór powitalny sponsorowany przez Canal + z udziałem zespołu muzycznego Li’Nards Many Moods

Dzień drugi otworzyła interesująca prezentacja Marcina Sławka (Dziupla Drwala) „Przetrwać czy zarabiać? – czyli jak podnieść rentowność sieci. Rozwój portfolio produktowego, usługi w Polsce i na świecie, praktyczne i skuteczne metody reklamy, która buduje wartość marki i generuje sprzedaż, kompetencje sprzedażowe zespołu.” W barwnej prezentacji Marcin przedstawił marketing i reklama jako takie niesforne szczeniaki, które angażują Twój czas, pieniądze, nadwyrężają cierpliwość, a i tak nie wiadomo, czy pomimo Twoich starań nie zjedzą kanapy w salonie. Tą prezentacją spróbujemy rozpocząć tworzenie naszego systemu szkoleń. Wiadomo, że konkurencja wymusza działania marketingowe ale można zadać pytanie: Konkurencja czy współpraca – nadawcy, operatorzy, telekomy – miejsce operatorów lokalnych, dużych telekomów oraz nadawców na rynku usług elektronicznych – zastanawiał się nad tym Krzysztof Kacprowicz, Mediakom wraz z panelistami: Krzysztofem Burmerem Asta-NET, Bogusławem Kisielewskim Grupa Kino Polska, Tomaszem Pawłowskim FORWEB, Krzysztofem Świerglem Eleven Sports i Dominikiem Tokarzewskim AMC Networks. Praktyczne sposoby, wręcz „przepis kucharski” na innowacyjne metody budowania sieci  telekomunikacyjnych przedstawił Łukasz Pałucki, ONSET. Łukasz podzielił się własnymi doświadczeniami przy budowie sieci, wyjaśniał co daje operatorowi ustawa o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych, jak radzić sobie z protestami przy budowie sieci i jak prowadzić konsultacje społeczne w XXI wieku na terenach wiejskich. Podobnie procedurę przygotowania i wdrożenia usług hurtowych z perspektywy właściciela infrastruktury i operatora alternatywnego przedstawił Piotr Marciniak, TPnets.com. Modele, warunki realizacji, negocjacje umów, uruchomienia, operacyjność, jak wejść ze swoimi usługami na sieci obce. Przykłady i doświadczenia, krok po kroku – tylko korzystać z wiedzy i doświadczenia. Interesujące doświadczenia z własnych dokonań w zakresie integracji usług w praktyce jako metodę konsolidacji operatorów, wspólne projekty, usługi telewizji IP/IPTV i projekty technologiczne przedstawił Łukasz Biedroński, Fundacja Nasza Wizja wraz z współtwórcami przedstawianych rozwiązań, Krzysztofem Czają, Czajen oraz Grzegorzem Goikiem,  Leon Telekom i Sebastianem Hajderem Piekary.Net. Korban, w dwóch prezentacjach przedstawił problem bezpieczeństwo urządzeń telekomunikacyjnych w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie i zmian w Internecie po wybuchu wojny (Tymoteusz Biłyk) oraz jak zmienił się ogólnopolski punkt wymiany ruchu WRIX po 24.02.2022? Czy dostrzegamy zmiany w prowadzeniu ogólnopolskiego punktu wymiany ruchu Internetowego WRIX, jak zmienił się rynek dostępu do Internetu po ataku Rosji  na Ukrainę. Z czym się mierzymy, co musieliśmy zmienić w działaniu. Wojna i w tych sprawach dała o sobie znać. Na zakończenie obrad problem: Co dalej z DAI? i prezentację wyników testów i rozwoju projektu przedstawił Marcin Grabowsk, GPW.

Podczas Gali Kablowej Kapituła głównej nagrody Fortela przyznała tytuły Mocarza Kabla Polskiego  Jarosławowi Tworogowi, KIGEiT, Jackowi` Kobierzyckiemu, TOYA oraz  Krzysztofowi Burmerowi, AstaNet. To już 11. raz doceniliśmy wkład Laureatów w rozwój branży telekomunikacyjnej, wywodzącej się historycznie z telewizji kablowej. Po raz pierwszy przyznano dyplomy z nadaniem Tytułu „Gmina Inwestycji Telekomunikacyjnych” (GIT) w roku 2022 dla gmin przyjaznych inwestycjom telekomunikacyjnym. Otrzymały je:  Gmina Wiejska Hrubieszów oraz  Gmina Trzeszczany. Podczas wręczania nagrody podkreślono zaangażowanie Gmin w cyfryzację terenów wiejskich. Gminę Hrubieszów reprezentował Wójt Tomasz Zając, Gminę Trzeszczany Wójt Stanisław Czarnota, a statuetki Mocarza i dyplomy GIT wręczył przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski. Na zakończenie tak trudnego dnia uczestnicy konferencji zostali zaproszenie przez Grupę  Kino Polska na After Party.

Skip to content