Skip to main content

O Fundacji

Korzenie Fundacji sięgają początku lat 90. ubiegłego stulecia, okresu w którym tworzyło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Operatorów Sieci Telewizji Kablowej z siedzibą w Zielonej Górze i w którym to procesie uczestniczyli nasi fundatorzy. Był to okres, w którym potrzeba zdobywania wiedzy i informacji o prowadzeniu takiej działalności była wręcz ogromna, a ówczesne polskie prawodawstwo nie znało pojęcia telewizji kablowej. Telekomunikacja, będąca obecnie branżą, w której mieści się historyczna już telewizja kablowa, kojarzyła się wówczas z powstałą w 1991 spółką Skarbu Państwa – Telekomunikacją Polską, która przez kilka kolejnych lat nie wykazywała większego zainteresowania „kablem” jak potocznie określano dostęp do programów TV tą drogą. Dało to asumpt do powstania kilkuset podmiotów gospodarczych świadczących tę działalność, na którą zapotrzebowanie społeczne było wówczas ogromne. Akronim TVK stał się powszechnym składnikiem nazw firm operatorskich i jest powszechnie znany jako wyróżnik branży.

Fundacja PROTELKO jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL, które stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na świecie. Kapituła FORTELA honoruje co roku wybitne osiągnięcia na niwie medialnej przyznając ich autorom tytuł Mocarza Kabla Polskiego.

Oficjalna strona Forum fortel.org.pl

Historia

Pierwsze lata po 2000 roku to sytuacja, w której telewizja kablowa funkcjonuje w systemie coraz bardziej prawnie regulowanej telekomunikacji, nadal trwa proces konsolidacji tej branży, którą prowadzą głównie istniejący już wielcy operatorzy. Ci ostatni powiększają swoją przewagę wprowadzając nowe usługi, technikę i technologię, branża staje się coraz bardzie cyfrowa i silna organizacyjnie, bowiem za kilka lat osiągnie 5% wkładu w polski PKB. Nadal funkcjonuje jednak pokaźna liczba małych i średnich firm, które starają się dotrzymać kroku postępowi technologicznemu poszukując i zdobywając wiedzę oraz pozyskując profesjonalna kadrę. Ten proces stał się podstawą pomysłu utworzenia podmiotu, który wesprze działania takich firm poprzez organizację płaszczyzny kontaktów z dostawcami kontentu, techniki i technologii, działania szkoleniowe oraz poznawanie istniejących rozwiązań organizacyjno-technicznych za granicą.
Zawiązana grupa organizatorów podjęła decyzję o wybraniu fundacji jako formy dla realizacji takich zadań w wyniku czego w dniu 10 maja 2004 r. do Krajowego rejestru Sądowego wpisano Fundację Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych „Protelko” z siedzibą w Zielonej Górze. Podstawową ofertą Fundacji stało się coroczne Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych „Fortel”, w którym uczestniczą dostawcy kontentu, techniki i technologii i oczywiście sami operatorzy. Ostatnie, 11. Forum Fortel miało miejsce w czerwcu 2022 r. w Iławie. Ponadto Fundacja realizuje kontakty z zagranicznymi partnerami w formie misji gospodarczych, a w planach na kolejne lata przygotowuje specjalistyczne szkolenia dla MŚP operatorskich. Na Forum Fortel przyznawane są tytuły Mocarza Kabla Polskiego a od 2022 r także tytuł Gminy Inwestycji Telekomunikacyjnych. Ma to związek z planowanym włączeniem się Fundacji w promocję form współpracy z samorządami w realizacji zapełniania tzw. białych plam w wypełnianiu założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kolejne lata. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami branży wywodzącej się z telewizji kablowej, w tym z największą z nich, Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej. Jest wraz z nimi organizatorem dorocznej Wigilii Kablowej, stanowiącej okazję do podtrzymywania integracji i kontaktów interpersonalnych, funkcjonującej w naszej branży.

Zarząd fundacji

Tadeusz Marczewski

Prezes fundacji

Rada fundacji

Ryszard Wojtaszek

Przewodniczący Rady Fundacji

Andrzej Ostrowski

Rada fundacji

Zbigniew Gawroński

Rada fundacji

Nasi partnerzy

Skip to content