Skip to main content

Fundacja PROTELKO jest organizatorem kolejnego, 12. Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL, które odbędzie się w dniach 10-13 września 2023 r. w Hotelu Anders****, Starych Jabłonkach k/Ostródy.

Oficjalna strona Forum: fortel.org.pl

Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na świecie. Kapituła FORTELA honoruje co roku wybitne osiągnięcia na niwie medialnej przyznając ich autorom tytuł Mocarza Kabla Polskiego.

Zapraszamy.

Skip to content