Skip to main content

Fundacja PROTELKO jest współorganizatorem kolejnego, 12. Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL wraz z miesięcznikiem TELEKABEL & DIGITAL TV.

Oficjalna strona Forum: fortel.org.pl

Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na świecie. Kapituła FORTELA honoruje co roku wybitne osiągnięcia na niwie medialnej przyznając ich autorom tytuł Mocarza Kabla Polskiego.

Zapraszamy na 12. Edycję Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych, które odbędzie się w dniach od 26.03 – 29.02 2023 

Skip to content