Skip to main content

Co zmieni wejście w życie projektowanych przepisów ustawy Prawo komunikacji elektronicznej będących kompleksową reformą regulacji telekomunikacyjnych? Czy zmiany te są niezbędne i jak wpłyną na wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nałożyła obowiązek wdrożenia jej uregulowań do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie do 21 grudnia 2020 r. Obowiązująca nadal ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: pt) zostanie zastąpiona Prawem komunikacji elektronicznej (dalej: pke), które w swoich założeniach ma stanowić kompleksową reformę regulacji telekomunikacyjnych. Uchylenie przepisów dotychczasowej ustawy pt nowym aktem prawnym uzasadniane jest zakresem i liczbą zmian, a także koniecznością uporządkowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów z zakresu pt. Opracowanie nowej ustawy pke zakłada m.in. uregulowanie kwestii wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci łączności elektronicznej oraz świadczeniu usług łączności elektronicznej, co rozszerza dotychczasowe postanowienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej telekomunikacyjnej.

Więcej czytaj na http://www.abi-expert.pl/wydania/stycze-marzec2021/art,2843,implementacja-ekle-do-polskiego-porzadku-prawnego.html

Skip to content