Skip to main content

Kapituła nagrody GIT podała przykłady działań sprzyjających cyfryzacji w gminie Hrubieszów:

1. Organizacja licznych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami przy budowie sieci szybkiego internetu realizowanej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2. Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej dla operatorów telekomunikacyjnych.
3. Obniżenie podatku od budowli za szerokopasmową infrastrukturę telekomunikacyjną.
4. Dbanie o zapewnienie bardzo dobrej współpracy z sołtysami i mieszkańcami przy realizacji inwestycji.

Kapituła nagrody GIT podała przykłady działań sprzyjających cyfryzacji w gminie Trzeszczany:

1. Organizację licznych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami przy budowie sieci szybkiego internetu realizowanej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2. Poprzez obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej dla operatorów telekomunikacyjnych.
3. Poprzez obniżenie podatku od budowli za szerokopasmową infrastrukturę telekomunikacyjną.

4. Dbanie o zapewnienie dobrej współpracy przy inwestycjach telekomunikacyjnych na poziomie sołtysów i radnych.  Podczas wręczania nagrody podano przykład jednej z radnych gminy Trzeszczany, która osobiście przekonywała mieszkańców  aby zgodzili się na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w działkach prywatnych. Radna przez pół roku włożyła wiele pracy aby w jej wsi został zbudowany światłowód.

Łukasz Pałucki, ONSET

11 komentarzy

Leave a Reply

Skip to content